71,67 m²​ – povučeni sprat

SpratLamela BLamela A
povučeni sprat26
Brojevi stanova po etažama
Epsilon – 71,64 m2 – povučeni sprat

Galerija stambenog kmpleksa „White Hill REsidence“