31,55 m²​

SpratLamela BLamela A
prizemlje01
Brojevi stanova po etažama
Epsilon, 31,55 m² – Stan br. 01 – Lamela B
R.bProstorija
1Hodnik2,96
2Kupatilo4,47
3Kuhinja3,23
4Trpezarija6,93
5Dnevna soba11,06
6Terasa3,90
UKUPNO31,55
Epsilon, stan 31,55 m²

Galerija stambenog kmpleksa „White Hill REsidence“