116,03 m²​ – povučeni sprat

SpratLamela BLamela A
povučeni sprat25
Brojevi stanova po etažama
Epsilon – 116,03 m2 – povučeni sprat – stan br.25

Galerija stambenog kmpleksa „White Hill REsidence“