110,77 m²​ – povučeni sprat

SpratLamela BLamela A
povučeni sprat27
Brojevi stanova po etažama
Epsilon – 110,77 m2 – povučeni sprat

Galerija stambenog kmpleksa „White Hill REsidence“