УП-47Б, стан 42,36 м²

Земун - Алтина Угриновачки пут 47 Б

42,36 м²

У продаји:

Стан бр. 48 - 4. спрат - улаз „ Б”  

Цена: 44.478 

+ трошкови легализације

Галерија