УП-47Б, стан 55,69 м²

Земун - Алтина Угриновачки пут 47 Б

55,69 м²

У продаји:

Стан бр. 10 - 1. спрат - улаз „ А” 

Стан бр. 40 - 4. спрат - улаз „ А”

Цена: 61.259 

 

Стан бр. 37 - 3. спрат - улаз „ Б”  

Стан бр. 47 - 4. спрат - улаз „ Б”  

Цена: 58.470  

+ трошкови легализације

Галерија